ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီႏွင့္ ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္သြားရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္သြားရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ကာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေမ ၁ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ ရာ အစည္းအေဝးသုိ႔ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းထြန္း၊ ျမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေဝေက်ာ္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာ/အုပ္စုမ်ားမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရးမွဴးတို႔မွ အစည္းအေ၀းေခၚယူက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

#ခုိင္ၿဖိဳး(ရေသ့ေတာင္)