ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ရန္ကုန္တိုင္းမွလူငယ္ႏွင္႕ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးခန္းမတြင္ ယေန႕ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ရန္ကုန္အေရွ႕ ပုိင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား၏လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးႏွင့္ေတြဆုံပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚစန္း စန္းႏြယ္၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ (လူငယ္တာဝန္ခံ)ေဒၚသင္းသင္းမုိး၊ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္(လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ)ေဒၚဇာျခည္ လင္း၊ ခ႐ိုင္အရန္ေကာ္မတီဝင္ (လူငယ္တြဲဖက္တာဝန္ခံ)ဦးေနလင္း သိန္း၊ ခ႐ိုင္အရန္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွလူငယ္တာဝန္ခံ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၉ဝ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ ဗဟုိအတြင္း ေရးမွဴးေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ က ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ေဆာင္ရြက္ၾက မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တက္ ေရာက္လာၾကသူ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားက က်ရာေနရာမွ ဆက္လက္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾက ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အားငယ္ေန စရာမလုိဘဲေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိအားထည့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း ျဖင့္ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားရွင္သန္ သက္ဝင္ၿပီးျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ ဆ တက္ထမ္းပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္တုိင္း(လူငယ္တာဝန္ခံ) ေဒၚသင္းသင္းမုိးက လုပ္ငန္းလမ္း ညႊန္မွာၾကားရာတြင္ ပါတီဖြဲ႕စည္း ပုံမ်ား ျပည့္မီဖြဲ႕စည္းထားေရး၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္မွလမ္းညႊန္မႈမ်ား ကုိ အေလးအနက္လုိက္ပါ ေဆာင္ ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ မွာၾကားခဲ့သည္။ ဗဟုိအရန္ေကာ္မတီဝင္ အေရွ႕ပုိင္း ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္က လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မိမိတုိ႔က်ရာက႑မွ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ပါတီ၏လႈပ္ ရွားမႈသည္ပါတီ၏ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂ဝပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး၏ ပထမ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ခံယူေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ လူငယ္တာဝန္ခံေဒၚဇာျခည္လင္း ကလူငယ္ေရးရာႏွင့္အမ်ဳိးသမီးေရး ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ေဆာင္ ရြက္ရန္လ်ာထားမႈအေပၚ သုံးသပ္ တင္ျပခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာ ၾကသူလူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတာဝန္ခံ မ်ားက မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ ရန္ လ်ာထားမႈမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၿပီး ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးက နိဂုံးခ်ဳပ္ စကားေျပာၾကားကာ ေတြဆုံပြဲကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးမင္းေဇာ္(ေျမာက္ဥကၠလာ)