“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၄၊ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ DVE Debate ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးလွသိန္း ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ အခ်ဳိ႕


Leave a Reply