တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ ပန္းေတာင္းႏွင့္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီး ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း၊ တိုင္းစီမံေရးရာ ျပည္/ေရႊေတာင္ တာဝန္ခံ ဦးမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇာ္ေဌး၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြသင္းတို႔သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္) ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ခ႐ိုင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမာခံေကဒါမ်ားႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ (၂၄) ရက္ နံနက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၆၉ အုပ္စု စည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ အမႈေဆာင္မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံု ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးမွစ၍ တစ္ဦးခ်င္း က႑အလိုက္ေရးရာ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဆဲ၊ လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီးမႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အသီးသီးေဆြး ေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ညေန ၄ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကား၍ ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲထြဋ္(ျပည္)


Leave a Reply