ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္အေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီက ေအာက္တုိဘာ (၁၂) ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ndf


Leave a Reply