ပခုကၠဴျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမၾသဇာႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားႀကဲပက္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး

pkk1

ပခုကၠဴခ႐ုိင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္း ဦးေဆာင္၍  ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ကြန္း႐ြာ အုပ္စု႐ွိ ေရႊတန္႔တစ္ျမစ္ေရတင္နယ္ေျမ ကြန္း႐ြာအုပ္စု႐ွိ လယ္ေျမ ကြင္း အမွတ္ (၃၁၂)  ႐ွိ ေတာင္သူ ဦးညြန္႔ေဝပိုင္ လယ္ေျမ မိုးစပါးစိုက္ဧက (၁၀)ဧကခန္႔ႏွင့္ ၎ကြင္းအမွတ္ ေတာင္သူ ဦးလွျမင့္ပိုင္ လယ္ေျမမိုးစပါးဧက (၁၅)ဧကခန္႔႐ွိ စုစုစေပါင္း မိုးစပါစုိက္ဧက (၂၅) ဧကခန္႔ကို ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံမႈအျဖစ္ မိုးစပါးစိုက္ခင္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား ႀကဲပက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေအာက္တိုဘာ (၁၁) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီ အခ်ိန္က ပခုကၠဴခ႐ုိင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္း ဦးေဆာင္၍  ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတိ၀င္မ်ား၊ ေဒသခံရပ္/ေက်း အုပ္စု စည္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားမွ သြားေရာက္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေရႊႏြယ္ရိုး

 


Leave a Reply