ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ထုတ္ျပန္

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ နယ္အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္ ညတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၉ ခု  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၆ ခုတို႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၉ နယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေကာ့မွဴး၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ႏွင္႔ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၃ နယ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၆ (ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ အလံု၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္) တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ ယွဥ္ၿပိိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူမ်ားက ေျပာၾကားထားၾကသည္။

# The Voice


Leave a Reply