ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားခံေနရၿပီဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စခန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းကာ လက္နက္မ်ားအား လုယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏လုပ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ေမာင္ေတာႏွင့္ ယင္းခရိုင္တို႔ ထိစပ္တည္ရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အစရွိသည့္ လူမႈဘဝမ်ားအား ပါတီအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းႏွင့္  အဆိုပါေဒသတြင္း ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အျမန္ဆံုး တုိးျမွင့္ကာကြယ္ေပး ရန္လည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို တာဝန္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ ေမာင္ေတာခရိုင္မွာရွိတဲ့ အရပ္သားေတြကို အျမန္ဆံုး အကာအကြယ္ေပးဖို႔ လံုၿခံဳမႈေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ကို   ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္းမွ လံုၿခံဳေရးဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ စခန္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေသဆံုးကာ လက္နက္အမ်ားအျပား ဆံုးရံႈးလိုက္ရၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ မထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကုိ ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

# Mizzima


Leave a Reply