ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေက်းလက္ေသာက္သံုးေရရရွိေရးႏွင့္ ႏြမ္းပါးေက်ာင္းသားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေပးအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႔နယ္မွ (ပဥၥမတန္း) ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄ဝ တို႔အား တစ္ဦးလွ်င္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိ စာေရးကိရိယာ၊ေက်ာင္း သံုးပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွစ၍ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရွိရာသို႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ya-za-thin-ga-ha

ထိုသုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာတြင္ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးညြန္႔က ယခင္အစိုးရအဖဲြ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း ၁ဝ၈ ဦး၏ ခ်ီးျမႇင့္ လစာေငြမ်ား၏ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စုေဆာင္းထားေသာေငြမ်ားမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအား လာေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာသို႔ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးညြန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႔နယ္ မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚဦး(ေနျပည္ေတာ္)


Leave a Reply