ရခိုင္ေကာ္မရွင္တရားမ၀င္ေၾကာင္း ပါတီ ၁၁ ခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ႀကိဳဆိုေေထာက္ခံၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီ တို႔၏ ပူးတဲြသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)  က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

14322248_430226083819191_9029273182932240556_n

အဆုိပါေၾကညာခ်က္ကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ရခိုင္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ ခံစားစိုးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားတူညီ သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ANP ၏ ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ရခိုင္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး၊ မွတ္တမ္းေတြမရွိဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္က အသိ အမွတ္မျပဳတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးလို႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ကိုဖီအာနန္က သုံးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ မရွိတဲ့အမည္နဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လုပ္ေပးသြားမွာစုိးရိမ္တယ္လို႔ ပါတီ ၁၁ ပါတီရဲ႕ ေၾကညာ ခ်က္မွာ ပါ ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ANP ပါတီအေနန႔ဲ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ANP အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဥပေဒမွာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိသည္ကို လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကန႔္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ယင္းေကာ္မရွင္ကို ထပ္ဆင့္ ဖဲြ႔စည္းသည့္အမိန္႔မွာ မူလကပင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္းကို အေလးအနက္ခံယူထားသည္ဟု စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီ၏ပူးတဲြေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီ၏ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံ းညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ‘၀’ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးပါတီ၊ ျပည္ သူ႔ဒီမိုကေရစီ ပါတီတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply