ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တုိ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္၊ မြန္ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္ေမာ္ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္ ေန႔လည္ (၁၁) နာရီ အခ်ိန္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျမဳိ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ ဗဟုိပါတီဌာနခ်ဳပ္ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးမွ မိမိပါတီေရွ့ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္မွ ထပ္ဆင့္ခ်ျပ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားနွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးတုိ႔မွ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္နယ္ပါတီၤဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာ တိုးတိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္မိုး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးထြန္း၊ ခရုိင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလး၊ ခရုိင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္၊ ျမဳိ႕နယ္ အရန္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီစည္းမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၉၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ (၂) နာရီ (၁၅) မိနစ္အခ်န္တြင္ ေတြ႔ဆုံပြဲ အခမ္းအနား ျပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

# ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မြန္ျပည္နယ္


Leave a Reply