ေရႊဘိုခရိုင္တြင္းရွိ အသက္ ၁ဝဝႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းစီႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္၏ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းက အသက္ ၁ဝဝ ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအားလွဴဒါန္းေသာ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းစီကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အဘုိးအဘြား (၁၁) ဦးအား ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ယမန္ေန႔က သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အဘိုးအဘြားမ်ားထံသို႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္တင္၊ ဦးေအာင္ကိုစံ၊ ဦးသန္း ဝင္းထြန္း၊ ေရႊဘိုင္ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးေအးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေက်းရြာ အေရာက္ လွဴဒါန္းကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။

စိမ္းႏိုင္


Leave a Reply