မိုးေကာင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမကေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရး နွင့္ ေရေျမာင္း ရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳႊနယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုးတိို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ျမိဳ႕ေပၚျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ အင္အား (၂၅) ဦးသည္ စက္တင္ဘာ (၅) ရက္ နံနက္ (၇) နာရီမွ (၉) နာရီအခ်ိန္ထိ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အမက-ရြာသစ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေပါင္းျမက္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေက်ာင္းေရွ႕ေရေျမာင္း ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# Kachin Lion


Leave a Reply