ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အသက္ ၁ဝဝ ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းစီ ႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ(ျငိမ္း)ဦးသိန္း စိန္၏ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒးရွင္း မွ အသက္ ၁ဝဝ အထက္ ဘိုးဘြား မ်ားကိုလွဴဒါန္းေသာ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းတိတိစီကို စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဘိုး၊ အဘြား ႏွစ္ဦးကို ေဖာင္ေဒးရွင္းကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအဘိုးအဘြားမ်ားမွာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔နယ္ သေႏၶပင္ေက်းရြာမွ အဘြားေဒၚေစာျမတ္ အသက္ ၁ဝ၈ ႏွစ္ႏွင့္ ေရႊေလွႀကီး ေက်းရြာရွိ အဘိုးဦးခ်စ္ဟန္ အသက္ ၁ဝ၅ ွစ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ ႏွစ္ဦးအား ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းစီႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ယု၊ ခ႐ုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလင္းထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွဦး ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေက်းရြာအ ေရာက္သြားေရာက္ လွဴဒါန္းကန္ေတာ့ခ့ဲၾကသည္။

ယူဒီေန


Leave a Reply