၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ UNFC တက္ေရာက္မည္

အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္သို႔ တက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံသို႔ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး စံုလင္စြာပါဝင္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးအၿပီး ၾသဂုတ္ (၂၅) ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ သံုးသပ္ပြဲမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး ပါဝင္တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

UNFC တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္၌မပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႔ပါဝင္ၿပီး ေကအုိင္အုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

UNFC တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးခဲ့သည့္ ေကအုိင္အို၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ၊ ‘ဝ’အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ပါဝင္သည္။ တအာင္းႏွင့္ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ကမူ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္ထား သည္ဟု သိရသည္။

# 7 Day Daily


Leave a Reply