ပန္းထိမ္ငိုပင္စိုက္ပ်ဳိးနည္း

ပန္းထိန္ငိုပန္းကို အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ယခုအခု အပူပိုင္းေဒသမ်ား တြင္လည္းစတင္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါသည္။ အပူမ်ားလြန္းေသာ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အရိပ္က်ဲ ၅၀% ရေအာင္ ဗူးစင္မ်ားတင္ေပးျခင္း ပ်ိဳးစင္ဇကာစိမ္းအုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ ပန္းထိမ္ငို သည္ ေရၾကိဳက္ျပီး ေရဝပ္တာကို လုံးဝမၾကိဳက္ပါ။ ေျမခ်ဥ္ငံကိန္း pH 5-6 ၾကားတြင္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေျမနီသဲဝန္း သဲႏုန္းႏွင့္ ႏုန္းေျမမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ပန္းထိန္ငိုမ်ိဳးတြင္ တစ္ထပ္ပန္းထိန္ ႏွစ္ထပ္ပန္းထိန္ သုံးထပ္ေခၚ ဆင္စြယ္ဆိုျပီး သုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။ မ်ိဳးယူရာတြင္လည္း အပင္ကို cutting ထိုးျခင္း ကိုင္းထိုးျခင္းႏွင့္ အျမစ္မွမ်ိဳးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥမွစိုက္ျခင္း ဆိုျပီး ၂နည္း ရွိပါသည္။

13754633_1751485581788333_1185709648648252736_n

#‎ေျမယာျပင္ဆင္ျခင္း

ထယ္ထြန္ကိုဖြာျပီး မြေနေစရန္ ညက္ညက္လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပင္ျခားအေနျဖင့္ ၃ေပ လူသြား လမ္း ၅ေပျဖင့္ စိုက္ပါက အပင္၃၀၀၀ခန္႔ဝင္ဆန္႔ျပီး ဥအေနျဖင့္ စိုက္ပါက ပိသာ ၅၀ မွ ၁၀၀ ၾကား လိုအပ္ပါသည္။
ေျမျပင္စဥ္တြင္ အေပၚယံကိုမီးရိႈ႕ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

#‎ေျမၾသဇာသုံးစြဲျခင္း

အေျခခံေျမၾသဇာအျဖစ္ ႏြားေခ်းကို သီးသန္႔သုံးစြဲသင့္ျပီး ႏြားေခ်းကို EM ဘူကာရွီနည္းအတိုင္း သို႔မဟုတ္ ထရိုင္ကိုဒါးမားႏွင့္ ေျမၾသဇာလုပ္ျပီးသုံးပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့အေနျဖင့္ စိုက္ပါက ထရိုင္ကိုဒါးမားျဖင့္ ေဆြးထားေသာႏြားေခ်းကို ပိုမိုအသုံးျပဳခ်င္ပါသည္။ ထရိုင္ကိုဒါးမား
မိႈသည္ ပင္စည္ပုပ္ အူပုပ္အျမစ္ပုပ္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

#‎စိုက္စနစ္

အပင္စိုက္ျပီး တႏွစ္အၾကာတြင္ စတင္ခူးစြတ္ႏိုင္ပါသည္။ အပင္ကိုင္းျဖတ္မ်ားကို မိုးဦးက်တြင္ စတင္ စိုက္ပါက ေနာက္ႏွစ္ေႏြအကုန္ မိုးဦးက်ခါနီးတြင္ စတင္ခူးစြတ္ႏိုင္သည္။ ဥမ်ားကိုေတာ့ ဇန္နဝါရီလႏွင့္
ေဖေဖၚဝါရီလမ်ားတြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျပီး မိုးလယ္တြင္ ခူးစြတ္ႏိုင္ပါသည္။ ပန္းထိန္ငိုခင္းသည္ ၁၀လ ပိုင္းေလာက္တြင္ ပန္းမ်ားပြင့္ျခင္း ရပ္တတ္ျပီး ၁၂လပိုင္းလမ်ားသည္ အပင္နားေသာလျဖစ္ပါသည္။ ၃လပိုင္းႏွင့္ ၃လပိုင္းေက်ာ္လွ်င္ အပင္အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ဖ်က္စီးျပီးေဘာင္မ်ား ေပၚတြင္ မီးရိႈ႕ကာ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာထည့္ ေဘာင္လုံးျပီး ေရေန႔စဥ္သြင္းေပးပါက ပန္းမ်ားေစာစီးစြာ ပြင့္ေစ ပါသည္။ ပန္းထိန္ငိုပန္းခင္းကို ၃ႏွစ္အထိ ထားရွိျပီး ၃ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ဥမ်ားကို ျပန္ေဖာ္ျပီး
အသစ္ျပန္စိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

#‎စိုက္ခင္းအဓိကျပသနာ

စိုက္ခင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အျမစ္ပုပ္ အူပုပ္ျပသာနာမ်ားျဖစ္သည္။ ျခစ္စားပိုး အနည္းငယ္လည္း က်တတ္ပါသည္။ အျမစ္ပုပ္ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါမ်ားသည္ မ်ိဳးမွ ပါလာတတ္ၾကျပီး ေျမေဆာင္ေရာဂါ ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ထိုေရာဂါကိုထိန္းသိမ္းရန္ မ်ိဳးဝယ္ယူရာတြင္ အထူးဂရုျပဳျပီးဝယ္ယူျခင္း အခ်ိန္ေပးျပီး ကိုယ္တိုင္ ကိုင္းထိုး မ်ိဳးခံၿခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ၎ေရာဂါက်ေရာက္ပါက အပင္မ်ားေသေပ်ာက္ကာ ေနာက္ဆုံး တခင္းလုံးကူးတတ္ပါသည္။ ကုသျခင္းထက္ ကာကြယ္မွေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ထရိုင္ကိုဒါးမားမိႈကို ေမြးျမဴထားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါက်ေရာက္ျခင္းကို အသင့္အတင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ကုသေဆးအေနျဖင့္ forstethyl aluminum ေဖာ့စ္အီသိုင္အလူမီယမ္ေခၚ ေဆးကို

ေျမၾကီးအတြင္းထည့္ကာ ကုသရပါမည္။ အရြက္မ်ားေပ်ာ့ကာ ရိက်တတ္ပါသည္။ မိုးမ်ားလြန္းေသာ
အေျခအေနႏွင့္ အပင္ထူေသာ အေျခအေနဆုံပါက အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ေျမခ်ဥ္ကိန္းလည္း pH 5 ေအာက္ဆင္းႏိုင္သျဖင့္ မိုးဦက် တၾကိမ္ မိုးလယ္တၾကိမ္ ထုံးႏွင့္ ဂ်စ္ပဆင္ကို ၄း၁ ႏႈန္း ထည့္ထား သင့္ပါသည္။

စိုထိုင္းစ ေလ်ာ့က်ေအာင္ အထူးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေရာဂါရအရြက္မ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ျခင္း ပင္မ်ား တူးထုတ္လႊင့္ပစ္ျဖစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ benzimidazole အုပ္စု propiconazole အုပ္စု တို႔ကို ဖ်န္းေဆးကုသေဆးအျဖစ္ သုံးႏိုင္ပါသည္။

mancozeb ကို ကာကြယ္ေဆးအေနျဖင့္ သုံးႏိုင္ပါသည္။

ပန္းထိန္ငိုသည္ ေစ်းကြက္ျငိမ္ပါက စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ သီးႏွံတခုထဲတြင္ပါဝင္ပါသည္။ ျပင္ဦးလြင္ ေဒသမွလြဲ၍ တျခားေဒသမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ရွိပါက စိုက္သင့္ ပါတယ္လို႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

Credit to စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ား


Leave a Reply