ၾကက္အသည္းအျမစ္ စားသံုးျခင္း

အစားအစာမ်ားတြင္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆိုးက်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး ဒြန္တြဲရွိေနသည့္ အေလ်ာက္ ယခုတစ္ပတ္တြင္ ၾကက္အသည္း အျမစ္၏ အာဟာရကို ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

Chicken

(၁)    ၾကက္၊ ၾကက္ဆင္ အသည္းအျမစ္တြင္ ၆၉ မွ ၇၁ mg ဆုိဒီယမ္ပါ၀င္ၿပီး ဆုိဒီယမ္ပါ၀င္မႈ နည္းပါးသည္။ ဆိုဒီယမ္ပါ၀င္မႈႏႈန္းမ်ားလွ်င္ ေသြးတုိးႏွလံုး ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဆင့္သင့္စား အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၀က္၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ ၀က္ေပါင္ေျခာက္တု႔ိကဲ့သို႔ ဥပါဒ္မမ်ားေစပါ။

(၂)    သံဓာတ္အေနျဖင့္ (2.5 mg) ပါ၀င္သည္။ သံဓာတ္ကမရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာေသြးနီဥမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ သံဓာတ္လုိအပ္ပါက အနီးမီးယားျဖစ္ေစသည္။

(၃)    ၾကက္၊   ၾကက္ဆင္အသည္းအျမစ္တုိ႔က ဇင့္ (3mg) နီးပါးပါ၀င္သျဖင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္သည္။ Selenium ပါ၀င္ၿပီး ယင္းက အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္၏ ခြန္အားျဖစ္သည့္ဗီတာမင္ C ႏွင့္ E တို႔ကို ခႏၶာကိုယ္အား ေပးစြမ္းသည္။ အသည္းအျမစ္တြင္ Choline လည္း ပါ၀င္ၿပီး ႏွလံုးအားေကာင္းေစသည္။

Myanmar News Media


Leave a Reply