ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းယင္လတ္ တရား႐ုံးမွာ အမႈရင္ဆုိင္

yingluck-2016-620-413-100

ထုိင္းႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ဖယ္႐ွားခံခဲ့ရတဲ့ ယင္လတ္႐ွင္နာဝပ္က သူမအေပၚ စြဲခ်က္တင္ထားတဲ့ လယ္သမား ေထာက္ပံ့ေငြ အမႈကိစၥအတြက္ တရား႐ုံးမွာ (ၾသဂုတ္ ၂ ရက္) လာေရာက္ထြက္ဆုိပါတယ္။

ယင္လတ္ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ေမလအတြင္း စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းမီ ရက္ပုိင္းအလိုမွာ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရာထူးမွဖယ္႐ွားခံခဲ့ရပါတယ္။ လယ္သမားေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ယင္လတ္ကုိ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရ႐ွိေစခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ လယ္သမားေထာက္ပံ့ေငြ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ဘ႑ာေငြ အေမရိကန္ေဒၚ ၂၀ ဘီလီယံ ဆုံး႐ႈံး နစ္နာခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္စြပ္စြဲမႈေတြ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ တရား႐ုံးကုိ အမႈရင္ဆုိင္ရန္ ေရာက္႐ွိလာတဲ့ ယင္လတ္က ယခုအမႈမွာ သူမအေနနဲ႕ အျပစ္မ႐ွိေၾကာင္း အေကာင္းဆုံး သက္ေသျပသြားမယ္လုိ႕ သူမအား ေထာက္ခံသူေတြနဲ႕ သင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာပါတယ္။ ယင္လတ္ရဲ႕ အကုိျဖစ္သူ သက္ဆင္႐ွင္နာဝပ္မွာလည္း ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Source & Photo: CNA, Reuters


Leave a Reply