ေဒဝူးဘတ္စ္ကားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ထုတ္လုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီကာလအတြင္း ေဒဝူးဘတ္စ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ သြားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒဝူးဘတ္စ္ကားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိ ေနေသာ ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာမီကာလအတြင္း ေဒဝူးဘတ္စ္ကားေတြ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ သြားႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အမ်ားျပည္သူသုံး ဘတ္စ္ကားေတြ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား လုံၿခဳံ သက္သာစြာ အဆင့္အတန္းျမင့္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မယ့္ ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔ ယာဥ္ေတြကို ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္” ဟု Myanmar Coach Center Co; Ltd မွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီက တင္သြင္းေသာ ေဒဝူးဘတ္စ္ကား ၁၅ စီး၊ ရန္ကုန္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ လီမိတက္ သို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေသာ အခမ္းအနား၌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေဒဝူးဘတ္စ္ကားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမၽွ ျပည္သူမ်ား အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ သုံးစြဲလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ နည္း ပညာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားလည္း တိုးပြားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ေဒဝူးကားမ်ား သုံးစြဲမႈတိုးပြားကာ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒဝူးကား ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ကားထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
Ref: MOI


Leave a Reply