ဧရာဝတီျမစ္ေရဝင္ေရာက္သည့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာ ၇၂ ရြာသို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရသန့္စက္ ၇၂ လုံးလွဴဒါန္း

ဧရာဝတီျမစ္ေရ ႏွစ္စဥ္ဝင္ ေရာက္ရွိသည့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ေက်းရြာ ၇၂ ရြာေန ျပည္သူမ်ား သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ သုံးေရရွိအတြက္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၏ ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝခန္႔တန္ဖိုး ရွိ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံထုတ္ေရသန္႔ စက္ ၇၂လုံးကို ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲႏွင့္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတို႔တြင္ ေရႊေလွေက်းရြာႏွင့္ ထုံးႀကီးေက်းရြာတို႔မွ ရြာဦးဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေရသန္႔စက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္း ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္း ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေဌး ေက်ာ္၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္း ၾကည္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားစုစုေပါင္း အင္အား ၅ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရသန္႔လွဴဒါန္းပြဲတြင္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္ကႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေရသန္႔စက္ အသုံးျပဳပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ မ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီက ေပးအပ္လွဴဒါန္းသည့္ ေရသန္႔စက္ မ်ားအားအသုံးျပဳမည့္ ေဒသခံမ်ား အား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးရဲျမင့္ကိုယ္စား တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရး မွဴးဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေရႊေလွ၊ ထုံးႀကီး၊ ျပ၊ငျပင္း၊အင္း၊ေခ်ာင္းဝ၊ဆည္ႀကီး၊ ေရခ်မ္း၊ေရေတာ္၊ေရႊဒုန္း၊ေညာင္ပင္၊ ဆင္ေသအစရွိသည့္ေက်းရြာေပါင္း ၇၂ ရြာတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကေပး အပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေရသန္႔စက္ မ်ားသည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွထုတ္ လုပ္ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေရသန္႔ စက္တစ္လုံးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၂ဝခန္႔တန္ဖိုးရွိၿပီး အဆိုပါ စက္မ်ားမွာ ေခ်ာင္းေရ၊ေျမာင္းေရ ႏွင့္ျမစ္ေရအစရွိေသာ ေရအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔အား စ့၇ ေရသန္႔အဆင့္ရသည္ အထိအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ေက်းရြာ ၇၂ ရြာတြင္ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေရသန္႔စက္ ၇၂ လုံးတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္း ၁၄၄ဝ ခန္႔တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ


Leave a Reply