ထုိင္းေဂါက္သီးမယ္ ၿဗိတိသွ်အုိးပင္းဆြတ္ခူး

161646465

ၿဗိတိသွ်အုိးပင္း အမ်ိဳး သမီးေဂါက္သီး႐ုိက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထုိင္းေဂါက္သီးမယ္ အရီယာဂ်ဴ တာႏူဂန္သည္ အဓိကဆုဖလား ႀကီးတစ္လံုးကုိ ရယူခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ထုိင္းေဂါက္သီးမယ္ျဖစ္လာ ၿပီး သမုိင္းသစ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္။

ဂ်ဴတာႏူဂန္သည္ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ၇၂ ခ်က္ ႐ုိက္ခဲ့ၿပီး စုစု ေပါင္း႐ုိက္ခ်က္ ၂၇၂ ခ်က္အနက္ ၁၆ ခ်က္ေလွ်ာ့ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အုိး ပင္းဆုဖလားရယူခဲ့သည္။

ဂ်ဴတာႏူဂန္ (၂၀) ႏွစ္သည္ ေနာက္ဆံုးေန႔ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတာင္ ကုိရီးယားမွ မီရင္းလီကုိ ႏွစ္ခ်က္ေလွ်ာ့ျဖင့္ ဦးေဆာင္ အသာရေနခဲ့ ၿပီး ပထမကုိးက်င္း႐ုိက္ၿပီး ေနာက္ငါးခ်က္ေလွ်ာ့ျဖင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့ သည္။

၁၃ က်င္းေျမာက္တြင္ ႏွစ္ ခ်က္ပုိ႐ုိက္ခဲ့၍ ေတာင္ကိုရီးယား ေဂါက္သီးမယ္ႏွင့္ တစ္ခ်က္သာ ကြာဟခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၇ က်င္းေျမာက္တြင္ တစ္ခ်က္ ေလွ်ာ့႐ုိက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ခ်န္ပီယံဆုရယူရန္ ေသခ်ာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးက်င္းကုိ သတ္မွတ္႐ုိက္ခ်က္အတုိင္း ႐ုိက္၍ အဓိကဖလား ရရိွသြားေသာ ထုိင္းေဂါက္သီး မယ္အျဖစ္ သမုိင္းသစ္ေရးထိုး ႏုိင္ခဲ့သည္။

‘‘ဒါဟာ ကြၽန္မအတြက္နဲ႔ ထုိင္းေဂါက္သီးေလာကအတြက္ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္’’ဟု ခ်န္ပီယံက ေျပာသည္။

ဂ်ဴတာႏူဂန္၏ ေနာက္ပစ္ မွတ္တစ္ခုသည္ ဘရာဇီးအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။

—Ref: AFP/BBC


Leave a Reply