မုိင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းမည္

၂၁ ရာစုပင္လံုညီ လာခံတက္ေရာက္ရန္ ငါးရက္ၾကာက်င္းပခဲ့ေသာ မိုင္ဂ်ာယန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မုိင္ဂ်ာယန္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ၂၁ ရာစုပင္လံုညီ လာခံအႀကိဳညႇိႏိႈင္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ ငါးရက္ ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ အစည္းအေဝးေနာက္ဆံုးေန႔အၿပီးတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာခ် မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ပါဝင္မည္ဟု ေယဘုယ် ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ေကအုိင္အုိ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ က ေျပာသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply