ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ဘဏၭာေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ယေန႔ (ဇူလိုင္လ ၂၉) ရက္ နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ယာယီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဌးလြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးေက်ာ္စိုးဦး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚစုလွျမတ္တို႔ကို တာဝန္ေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Yangon Regional Union Solidarity Development Party Campaign and Activities


Leave a Reply