ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီစည္းေဝး ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ားေရြးခ်ယ္

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီအသစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲ ကို အလုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး႐ုံးခန္းမ၌ ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီကက်င္းပရာ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ဦးတင္ဝင္း၊ ဦးတင္ေအာင္ႏွင့္ ဦးသာဝင္း (ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး)တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားကို ပထမပိုင္း၊ ဒုတိယပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍က်င္းပရာ ပထမပိုင္းသဘာပတိအျဖစ္ ဦးနႏၵ ေက်ာ္စြာ၊ အဖြဲ႕ဝင္ေဒါက္တာပြင့္ ဆန္း(ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)၊ေဒၚသင္းသင္းမိုး(တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္)၊ ဦးမင္းသိန္း၊ ဦးတင္ဝင္း(တိုင္းေဒသ ႀကီးျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီဝင္)၊ဦးျမင့္ သန္း(တုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီဝင္)တို႔က ေဆာင္ရြက္ၿပီး သဘာပတိ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ”မူဝါဒအရေဆာင္ရြက္စရာရွိတာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေနရာရမွ လုပ္မည္မဟုတ္၊ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ဒီေန႔ လုပ္ေနသူေတြဟာ ေရွ႕ကလူေတြ လုပ္သြားတာကို ဆက္လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ပညာေရး၊ အား ကစားထူးခြၽန္သူမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္အစီရင္ခံစာကို ဦးေနဝင္း(အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး)က ဖတ္ၾကား တင္ျပသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ငါးဦးတို႔က စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားသည္။ ၿပီး ေနာက္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္ ေဆာင္ကခ႐ိုင္စာတမ္းမ်ားကို ရွင္း လင္းဖတ္ၾကားသည္။ ၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီဝင္အေဟာင္းမ်ား ႏုတ္ ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယပိုင္းကို က်င္းပရာခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္အသစ္ မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္ မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးေရြးခ်ယ္ ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းက ေဆာင္ရြက္ၿပီး မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ ရာ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ဦးေနဝင္း၊ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဆာင္၊ဘ႑ာေရး မွဴး ဦးမိုးဝင္းေက်ာ္တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ ခံရၿပီး အခမ္းအနားသို႔ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္ မွမဲေပးခြင့္ရရွိသူမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရး ရာအဖြဲ႕ဝင္တို႔တက္ေရာက္ၿပီး ခ႐ိုင္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္ရန္ အလွဴရွင္ဦးျမင့္စိုးထြန္း က အလွဴေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းလွဴဒါန္း ၿပီး အင္အား ၈ဝ ေက်ာ္တက္ ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိုးခ်ဳိ(ယူနီယံ)


Leave a Reply