ခ်င္းျပည္နယ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (အထက္ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးတာဝန္ခံ) သူရ ဦးေအးျမင့္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမႀကီး၌က်င္းပသည့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္ကာ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ပါတီ ၏ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည္။
အထက္ပါ ခ်င္းျပည္နယ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဟုန္းငိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီနာယကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ပါတီေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဟားခါးခ႐ိုင္၊ ဖလမ္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ မင္းတပ္ခ႐ိုင္တို႔မွ ပါတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း ကိုးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစု ေပါင္းအင္အား ၅ဝ ေက်ာ္ တက္ ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ က အႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကိုက်င္းပ၍ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အစု အဖြဲ႕ သံုးခုဖြဲ႕၍ ပါတီဥကၠ႒ သံုးဦး စီႏွင့္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးသံုးဦး စီေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဗဟိုပါတီညီလာခံ သို႔ တက္ေရာက္မည့္အမည္စာရင္း ျပဳစုျခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား လ်ာ ထားစာရင္းကို ျပဳစုျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သဘာပတိဦးနိမ္ခမ္းေပါင္ႀကီးမွဴး သည့္ ဒုတိယပိုင္း အခမ္းအနား တြင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးသည့္ အမည္ စာရင္းမ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေၾကညာျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ


Leave a Reply