သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၁၀)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ္အခ်ိန္ က သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္း ၀းခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့သည္။

THi Paw2

အစည္းအေ၀းတြင္ ျမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္မွ ျပန္လည္ေရြးျခယ္ပြဲ ၌ ေရြးခ်ယ္ခံ ပါ၀င္လာသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အမည္စာရင္း မ်ားကို မိတ္ဆက္ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ကာ ပါတီေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ႐ွင္လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမွ ပါတီ၀င္စည္းရံုးေရးမွဴး မ်ားက မိမိတို႔ေဒသအလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈႏွင့္ လုွပ္႐ွား ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေသးစိတ္တို႔ကို တင္ျပခဲ့ၾကကာ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေအာင္မွ ျပန္လည္႐ွင္းလင္း ေျဖၾကားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းခင္ေမာင္ေ႐ႊမွ ၀င္စာဖတ္စာမ်ားအား ဖတ္ၾကား႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဖြဲ႔စည္းထားရိွေသာ ၿဖိဳးေစတနာရွင္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ မွ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား ၊ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွ ပါတိီစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား (၈၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေန႔လည္ (၁၁) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေ၀းၿပီးဆံုးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Wai Mar Hein


Leave a Reply