လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီ ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု (၆၇) အုပ္စု ပါတီေကဒါ ပထမေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို ယခုလ (၈) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက လယ္ေဝးၿမိဳ႕ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဌး တက္ေရာက္၍ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

32655481-10072016

ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္ေအာင္တို႔က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကို၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိနယ္ေျမ၊ မိမိတို႔က ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ သည့္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စု ၆၇ အုပ္စုမွ ပထမေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတို႕ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေန မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဟိန္းေအာင္(ေနျပည္ေတာ္


Leave a Reply