ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအား ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံု ႀကီး အမ်ဳိးသားေသြးဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။

59828126-09072016

အဆိုပါျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသာဝင္း(ရ န္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး) က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာေအာင္ (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး ေသြးဌာနတာဝန္ခံ)က ေသြးလွဴဒါန္းၾကသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား အား ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၏အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားရွင္းလင္းၿပီး ေက်းဇူး တင္စကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ေသြးလွဴဒါန္းေနမႈကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္႐ႈအား ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသာဝင္း (တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး)ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္လႈိင္(တိုင္း ေသြးလွဴဒါန္းမႈတာဝန္ခံ)၊ ဦးတင္ဝင္းတို႔ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္(၈) ၿမိဳ႕နယ္မွအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမင့္ဦး


Leave a Reply