မိုင္းတံုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီႏွင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနား က်င္းပ

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပို္င္း)၊ မိုင္းဆတ္ခရိုင္၊ မုိင္းတုံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းေက်ာ္လွ၊ ခရုိင္တာဝန္ခံ ဦးစုိင္းလုံ၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးရွာေမြလွရွဲန္၊ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာမူးလာႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္ေအာင္ၾကည္ ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)သတင္းစုံ


Leave a Reply