ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းအတြက္ အႀကိဳညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔ယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ဇြန္လ (၂၁) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုးသိန္း၊ မိုးညႇင္းခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုင္းသိန္းထြန္း၊ ကို္ယစားလွယ္ေဟာင္း (ၿငိမ္း) ဦး၀င္းေရႊ၊ ပါတီ၀င္ေဟာင္း ဦးဘရန္ဆိုင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးအင္ဖေရာင္းဂမ္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း (၄၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေ၀း တြင္ ဦးအင္ဖေရာင္းဂမ္မွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားကာ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုးသိန္းက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply