ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ႏွစ္ပတ္လည္ မ်က္ႏွာစံုညီ စည္းေဝး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ (အေရွ႔ပိုင္း) ခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ (အေရွ႔ပိုင္း) ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ယခုလ (၁၈) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ႐ံုးခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

45294191-21062016

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ဦးဝဏၰမ်ဳိး ဦးသိန္းေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ေဒၚဝင္းဝင္းေအာင္၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္သူ၊ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ထူး၊ ဒဂံု(အေရွ႕) စက္မႈၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းေဆြ၊ ၿမိဳ႔နယ္ စာေပအသင္းဥကၠ႒ ေဒၚျမျမ၊ ၿမိဳ႔မိ ၿမိဳ႔ဖ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ေဒၚနီလာ၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ (၃၂) ခုမွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၅ဝ) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ပါတီညီလာခံတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ကတိသစၥာျပဳကာ ေၾကြးေၾကာ္သံငါးရပ္ ေၾကြးေၾကာ္၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွမ်ဳိး(ဒဂုံအေရွ႕)


Leave a Reply