ေက်ာက္ဆည္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီေကဒါဖြဲ႕စည္းမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္`

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွအဖြဲ႕ (၁)ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးတို႔သည္ ယခုလ ၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရဲယမန္း သမန္းသာ၊ ရဲရြာ၊ ေၾကာင္ရြာ၊ သရက္ပင္ေက်းရြာ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားသို႔ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းအခန္း(၄) အပိုဒ္(၆)အရ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ ေကဒါဖြဲ႕စည္းျခင္း မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအုပ္စု ပါတီေကဒါဖြဲ႕ စည္းျခင္း မ်က္ႏွာစံုညီအစည္း အေဝးက်င္းပရာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္း အဖြဲ႕(၁)ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းလက္ ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း အဖြဲ႕(၁)ေခါင္းေဆာင္က အမွာ စကားေျပာၾကားရာ ယခုလို ပါတီ ေကဒါဖြဲ႕စည္းျခင္း မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾက သည့္ ရြာမိရြာဖမ်ားအား ဦးထိပ္ ထားပါေၾကာင္း၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူၿပီး ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိပါတီ လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္ ထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရဲယမန္းအုပ္စုတြင္ (ပ) ေခါင္းေဆာင္ ဦးေစာေနာင္၊ (ဒု) ေခါင္းေဆာင္ဦးေက်ာ္မ်ဳိးသန္႔၊ ေၾကာင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ (ပ) ေခါင္းေဆာင္ဦးထြား၊ (ဒု)ေခါင္း ေဆာင္ဦးစံသိန္း၊ သရက္ပင္သမန္း သာေက်းရြာတြင္ (ပ)ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆန္းဦး၊ (ဒု)ေခါင္းေဆာင္ဦးမ်ဳိး ခင္တို႔အား အသိအမွတ္ျပဳတင္ ေျမႇာက္ခဲ့ၾကၿပီး ရပ္/ေက်း ၉၆ခု တြင္ အုပ္စု ၉ဝ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟထြန္း(နဝရတ္ေျမ)


Leave a Reply