အင္တာနက္ရွိသည့္ မည္သည့္ေနရာကမဆုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ Fully Online License System လာမည့္ ဇြန္လတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

အင္တာနက္ရွိေသာ မည္သည့္ေနရာကမဆုိ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္မည့္ Full Online License Sysem စနစ္ကို လာမည့္ဇြန္လမွ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည့္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားက အထည္ခ်ဳပ္(CMP) ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ စုစုေပါင္းကုန္ပစၥည္း အမယ္ ၄၀ ေက်ာ္ကို စတင္ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အြန္လုိင္းက လုိင္စင္ ေလွ်ာက္တာက အရင္ကလည္း ရွိပါတယ္။ အရင္စနစမွာ လုိင္စင္ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ ထုတ္တဲ့အခါ ၀န္ႀကီးဌာနမွာ လာထုတ္ရတယ္။ အခုက လုိင္စင္ေလွ်ာက္တာေရာထုတ္ေပးတာပါ အြန္လုိင္းကေန လုပ္ေပးမယ္’’ဟု အဆုိပါ အႀကီးတန္းအရာရွိကေျပာသည္။ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္ကုိအြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ ထားမည့္သူမ်ားသည္ Myanmar Trandenet ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ အေကာင့္ဖြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေပးသြင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးကူး႐ုံးမ်ားတြင္ (E တုံကင္) ၀ယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္ စတင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း အမယ္၄၀ ေက်ာ္ကို အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ထားထုတ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အားလုံးအတြက္ အြန္လုိင္းမွ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply