တစ္ေန႔ ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္ ေသာက္ျခင္း ၏ အက်ဳိး

13179027_1101438936586623_7256950039433054585_n

တေန႔လွ်င္ မတ္ခြက္ျဖင့္ ေကာ္ဖီ ၂ ခြက္ ေသာက္ျခင္းသည္ ႏွလုံးက်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု ေလ့လာမႈ တစ္ခုက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေကာ္ဖီကုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေသာက္သုံးျခင္းသည္ ႏွလုံးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ႏုိင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း အဆုိပါ သုေတသနျပဳ ေလ့လာမႈက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ႏွလုံးအားနည္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးရမႈႏႈန္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးရမႈႏႈန္းထက္ ပုိမ်ားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ေဆးစစ္အၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏွလုံးအားနည္းေရာဂါ ရွိသူမ်ားထဲမွ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခုိက္မႈ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ယခုေနာက္ဆုံး သုေတသနျပဳ ေလ့လာမႈအရ ေကာ္ဖီပမာဏ အသင့္အတင့္ကုိ ပုံမွန္ ေသာက္သုံးေပးျခင္းသည္ ႏွလုံးေရာဂါ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ ေသာ္လည္း ေကာ္ဖီ အလြန္အကၽြံ ေသာက္သုံးျခင္းက ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးတရား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၁၅၀၀၀၀ တုိ႔အား ေလ့လာၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ တစ္ေနလွ်င္ ေကာ္ဖီမတ္ခြက္တစ္ခြက္ သုိ႔မဟုတ္ႏွစ္ခြက္ ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ ေကာ္ဖီလုံးဝ မေသာက္သူမ်ား ထက္ ႏွလုံးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ယခင္ေကာ္ဖီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာမႈ ရလဒ္ (၅) ခုကုိ ပယ္ဖ်က္ပစ္လုိက္ သည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေကာ္ဖီ (၅) ခြက္ႏွင့္အထက္ ေသာက္သုံးသူမ်ား အတြက္မူ ႏွလုံးအတြက္ ဆုိးက်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏုိင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း Circulation Heart Failure ဂ်ာနယ္၏အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕ရွိ Beth Israe! Deaconess Medical Center မွ သုေတသန ပညာရွင္ ေဒါက္တာ မာေရးမစ္တယ္လ္မန္းက ေကာ္ဖီအတန္အသင့္ ေသာက္သုံးမႈသည္ ႏွလုံးအားနည္းေရာဂါအတြက္ အဓိက အေန အထား ျဖစ္လာပုံရသည္ဟုဆုိသည္။ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းက ဘာ့ေၾကာင့္ ႏွလံုးအာနည္းသည့္ ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းေစရသည္ကုိမူ ေသခ်ာစြာ မသိရဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏွလုံးအားနည္းေရာဂါ ဆုိသည္မွာ ႐ုတ္တရက္ ႏွလုံးေဖာက္ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ တစ္ေလွ်ာက္သုိ႔ ေသြးပုိ႔လႊတ္ရန္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏွလုံးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့က်ရျခင္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာ္ဖီေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ တုိးလာျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပုံရသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။    Ref: Daily Mail


Leave a Reply