မိုးညိဳျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမာခံ(ေကဒါ)မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ မိုးညိဳၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ အမာခံ (ေကဒါ) မ်ားကို ရပ္/ေက်းအုပ္စု ၄၂ အုပ္စုအတြင္း လိုက္လံဖြဲ႔စည္းရာ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမတ္ထင္ေက်ာ္က အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးနန္းဦးက လမ္းညႊန္စီစဥ္၍ ဧၿပီ (၂၆) ရက္မွစတင္ကာအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ထိ ရပ္/ေက်း (၃၁) အုပ္စုကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာသို႔ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအးကိုကို ဦးစီး သည့္အဖြဲ႔ (၁)ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ (၂)တို႔ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ ေျခာက္ဦးစီ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply