ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ MPU ႏွင့္ Master Card ေဆြးေႏြး

13081804_1136480829709399_320826700_n

ျမန္မာေငြေပးေခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ (MPU)သည္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Master Card ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေဆြးေႏြးေ နေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ MPU ႏွင့္ Master Card တို႔ အၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျဖစ္ခဲ့ပါက Master Card ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ATM စက္ အားလံုးတြင္ ေငြထုတ္ျခင္း၊ MPU ကတ္လက္ခံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာေငြေပးေခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးျမသန္းက ေျပာသည္။ ‘‘Master နဲ႔ စကားေျပာေနတယ္။ ေဆြးေႏြးေနတုန္းေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ Master Card က ျပည္တြင္းဘဏ္ တစ္ခုခ်င္းစီနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား တာေတာ့ရွိတယ္။ အခုက MPU နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္ေနတာေပါ့’’ဟု ဦးျမသန္းက ဆိုသည္။ Master Card ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း၌ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အက်ဳိးတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္ ၂၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ MPUႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပူးေပါင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ MPU သည္ ႏိုင္ငံတကာေငြ ေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္င အေျခစိုက္ Union Pay International ႏွင့္ဂ်ပန္အေျခစိုက္ JCBI တို႔ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ကိုရီးယားအေျခစိုက္ KEB Hana Card ကုမၸဏီႏွင့္လည္း MoU စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ လက္ရွိ တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ MPU ကတ္အေရ အတြက္ ၁ဒသမ၈ သန္းခန္႔ထုတ္လုပ္ထားၿပီး MPUကတ္ျဖင့္ ေငြေၾကးထုတ္ယူႏုိင္သည့္ ATM စက္ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိသည္။


Leave a Reply