သူငယ္တန္းပညာေရးအခမဲ့သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ၀တ္စံုတစ္စံုအခမဲ့ေပးေ၀မည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

သူငယ္တန္းပညာေရး (KG)ကို စတင္သင္ၾကားမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ အားကစားနည္း မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား အား ေက်ာင္း ၀တ္စံုတစ္စံုစီ အခမဲ့ေပးေ၀မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံုးခြၿမိဳ႕ နယ္ရွိ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေမလ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရး ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွင္း လင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းမ်ားအား ျပ႒ာန္းစာအုပ္၊ ေက်ာင္းသံုးဗလာ စာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းမ်ားအား ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ သည့္ ရာသီတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမရွိဘဲ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား မ်ားအား တစ္ေျပးညီေက်ာင္းအပ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အသက္ (၁၀)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏုိင္ငံသားကတ္ရရွိေရး သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးရာသီကို ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေက်ာင္း အပ္ႏွံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္အပါ အ၀င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိဘ မ်ားထံမွ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္၍ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ အလွဴခံျခင္းမျပဳရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အထက္တန္း အဆင့္အထိ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာ၌ ေငြေၾကးေပးသြင္းရန္ မလုိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply