မိုင္းျဖတ္ပါတီ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရႀကီးေရလၽွံသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ကူညီ

မိုင္းျဖတ္၊ ဇူလိုင္ ၆
မိုင္းျဖတ္ၿမိဳနယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၊ လူငယ္အဖြဲေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုင္းေဆးေနာ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွ ( ၅-၇-၂၀၂၃) ရက္ေန႔၊( ၁၃၀၀)နာရီမွစၿပီး သည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့သည့္မိုးေၾကာင့္ ၿမိဳတြင္း ေရႏုတ္ ေျမာင္းမ်ားပိတ္ဆိုကာ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ၀မ္ေဟြရပ္ကြက္၊ ဟိုနားရွမ္း၊ ဟိုနားေစာမြန္ရြာတို၌ ေရႀကီးေရလၽွံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လမ္းသြား လမ္းလာျပဳေနသည့္ ေက်ာင္းႀကိဳပိုကားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားအခက္အခဲကို ကူညီေပးရန္ ေရႀကီးေရလၽွံ ရာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေရေျမာင္းမ်ား ေဖာ္ေပးျခင္း အမွိက္မ်ားရွင္လင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။