ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ရီ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

လားရွိး ေမ ၂၁
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ရီႏွင့္အတူ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေအာင္သူ လိုက္ပါလ်က္ (၂၁.၅.၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ျပည္နယ္ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပည္နယ္၊ခရိုင္၊ ၿမိဳနယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီဥကၠ႒ မွ ပါတီဝင္အင္းအားမ်ားတိုးပြားလာရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ပါတီတြင္း ပါတီျပင္ပ စည္း႐ုံးေရးေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ေတြအေနနဲ႔လည္း နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ပကတိအေျခအေနမွန္ေတြကို နားလည္ၾကဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိဖို႔ ဘာသာသာသနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ပတ္သက္လို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ဓမၼနဲ႔ အဓမၼခြဲျခားနားလည္ၾကဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္ေတြဟာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ပုခုံးေျပာင္းတာဝန္ကို လက္လြဲယူၾကမယ့္ သားေကာင္းရတနာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ့သားေကာင္မျဖစ္ဖိုလိုပါေၾကာင္း၊ အတၱႀကီးတဲ့နိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ့ေထာင္ေခ်ာက္မမိၾကဖိုလိုပါေၾကာင္း၊ မီဒီယာေထာင္ေခ်ာက္ထဲမဝင္မိၾကဖို လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဒိုတာဝန္အေရးသုံးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ဖိုလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတိုအေနနဲ႔ရင္ထဲမွာ ျခေသၤ့ရွိတဲ့ ပါတီနဲ႔ကင္းကြာေနသူေတြကိုလည္းအျမဲထိေတြေနၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။
၎ေနာက္ျပည္နယ္၊ခရိုင္၊ၿမိဳနယ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဥကၠ႒မွ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိင္းေပးခဲ့ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္သူေတြရဲ့အျမင္မွာ မရွိမျဖစ္ ပါတီအျဖစ္ျမင္ေတြ႕ၾကရေလာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည့္မ႑ိဳင္စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးထားစီမံ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားတင္ျပလာမႈမ်ားအေပၚ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ျဖစ္နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုၿပီး စနစ္တက် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ လိုေၾကာင္းမွာၾကားၿပီးေတြ႕ဆုံပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။