ျမန္မာပါဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ တီဘီေရာဂါ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္

ကမာၻေပၚမွာ တီဘီ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၁ ဒႆမ ၆ သန္းရွိခဲ့ၿပီး၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကထက္ ၁၄ ရာႏႈန္းတိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ေသဆုံးသူ အေရအတြက္ တိုးလာတာဟာ အဓိက ၄ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ၾကာသပေတးေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံေဖၚျပ ထားပါတယ္။

အခုလို တီဘီေရာဂါ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာတာဟာ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္လည္းျဖစ္ၿပီး၊ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါကူးဆက္ခံရမႈ စစ္ေဆးဖို႔နဲ႔ ကုသမႈအတြက္ အခက္အခဲအခဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ရတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ WHO အဖြဲ႕ႀကီးက ေျပာဆိုထားပါတယ္။

တီဘီေရာဂါေၾကာင့္ ကမာၻအႏွံ႔ေသဆုံးမႈဟာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးသူ ၁ ဒႆမ ၄ သန္းရွိၿပီး၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ၁ ဒႆမ ၅ သန္းရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ၁ ဒႆမ ၆ သန္းအထိ တိုးလာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း TB ေရာဂါ ကူးဆက္ခံရသူေပါင္း ၁၀ ဒႆမ ၆ သန္းရွိၿပီး၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကထက္ ၄ ဒႆမ ၅ ရာႏႈန္းတိုးလာခဲ့ပါတယ္။