စက္သုံးဆီေစ်းႏွုန္းမ်ားဆက္တိုက္က်ဆင္းလာ ယေန႔တြင္ 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၅၀ က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌ စက္သုံးဆီေစ်းႏွုန္းမ်ားဆက္တိုက္က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္(ယေန႔)တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌ 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၇၀ က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးရန္ စက္သုံးဆီတင္သြင္း သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္သည့္ ရည္ညႊန္းလက္လီေစ်းႏွုန္းမ်ားအရ သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳတြင္း အခ်ိ ဆိုင္မ်ားတြင္မူ တစႅီတာ လၽွင္ ၂၀၅၀ျဖင့္ေရာင္ခ်လ်က္ရွိသည္။

အလားတူ ပဲခူးတိုင္းတြင္လည္း 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၇၅ က်ပ္ျဖင့္ ယေန႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ထို့ျပင္ မႏၲေလး၊ေနျပည္ေတာ္၊မေကြး၊ထားဝယ္၊မုံရြာ၊ပုသိမ္၊ျမစ္ႀကီးနား၊ ဘားအံႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္၊လားရွိး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္လြိဳင္ေကာ္တိုတြင္လည္း စက္သုံးဆီေစ်းႏွုန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းလာလ်က္ရွိၿပီး 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၁၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ စစ္ေတြၿမိဳတြင္ 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၂၁၀ က်ပ္၊ဟားခါးတြင္ ၂၃၇၀ က်ပ္တို့ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာ ယမန္ေန႔မ်ားက 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ က်ိင္းတုံၿမိဳတြင္လည္း ၂၉၄၀ က်ပ္သိုျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴျခင္းလုပ္ ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စက္သုံးဆီရည္ညႊန္းေစ်းႏွုန္းမ်ားအရ ရန္ ကုန္တိုင္းအတြင္း၌ လက္လီေစ်းအျဖစ္ 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၇၀ က်ပ္၊ 95 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၁၄၀ က်ပ္၊ HSD (500 ppm) တစ္လီတာလ်င္ ၂၅၄၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အလားတူ HSD (50 ppm)ႏွင့္ HSD (10 ppm)တို႔မြာ တစ္လီတာလ်င္ ၂၆၂၅ က်ပ္အျဖစ္ စက္သုံးဆီရည္ညႊန္းလက္လီေစ်းႏွုန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္ မွတ္ခဲ့သည္။

ထို့ျပင္ စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ စက္သုံးဆီရည္ညြန္းလက္ကား ေစ်းႏွုန္းမွာလည္း ရန္ကုန္တိုင္း ၌ 92 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၁၉၆၇ က်ပ္၊ 95 Ron တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၄၀ က်ပ္၊ HSD(500 ppm) တစ္လီတာလ်င္ ၂၄၃၂ က်ပ္၊ HSD (50 ppm)ႏွင့္ HSD(10 ppm)တို႔မြာ တစ္လီတာလ်င္ ၂၅၁၁ က်ပ္တို့ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေစ်းႏွုန္းမ်ားအား စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္ မတီမြ MOPS ေစ်းႏွုန္းအေပၚတြင္ အေျခခံတြက္ ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ကာ စက္သုံးဆီဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ေက်နပ္မွုမရွိပါက ေကာ္မတီသို့ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

source;popularnews