ၿမိဳ့နယ္(၃)ခုမှ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏွစ္ဆတိုး

ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္က ၿမိဳ့နယ္သုံးခုမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို သုံးလစာ အတြက္ မူရင္းလစာရဲ့ ႏွစ္ဆကို ခံစားခြင့္ ျပဳထားတယ္လို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ့နယ္ေတြမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို အဲဒီေဒသေတြရဲ့ လက္ရွိအေျခအေနအရ ဇူလိုင္၊ ဩဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ သုံးလစာအတြက္ မူရင္းလစာရဲ့ ႏွစ္ဆကို ခံစားခြင့္ ျပဳတာျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။

အဲဒီအျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳနယ္နဲ႔ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳနယ္ေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ေန႔စားအလုပ္သမား ေတြကိုလည္း ဇူလိုင္၊ ဩဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလေတြအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္(၆၅၀၀)ကို အထူးကိစၥရပ္အေနနဲ႔ ခံစားခြင့္ ျပဳလိုက္တယ္လိုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီလို ခံစားခြင့္ ျပဳဖိုကိစၥကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။