ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွူး ဦးပိုက္ေထြး ဗဟိုအလွုပ္မွုေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးႏွင့္အတူ မေကြးၿမိဳ့နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွူး ဦးပိုက္ေထြး ဗဟိုအလွုပ္မွုေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးႏွင့္အတူ ယေန႔ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္က တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ မေကြးၿမိဳ့နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္၊ အတြင္းေရးမွူး ဦးတင္မ်ိဳးေဇာ္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွူးမွ ပါတီေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ကာ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမိဳ့နယ္​ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပခ်က္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးကာ ေတြ႕ဆုံပြဲအား ေန႔လည္ ၁၁ နာရီတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။