ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရးအလံပါ မိုးပ်ံပူေပါင္း လႊင့္တင္

ေအာက္တိုဘာ၊ရန္ကုန္
ေရႊျပည္သာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး အလံပါမိုးပ်ံပူေပါင္းအား ယေန႔တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ လႊင့္တင္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စတားေကာင္းထက္ႏွင့္ အဖြဲ႕မွလည္း ပူေပါင္းပါဝင္ဆင္ႏႊဲ လာေရာက္ဝန္းရံ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ဘိုေတ(ေရႊ်ပၫ္သာ)