ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ Q-Center သို႔ အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စား ဆန္ ၅ အိတ္ လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရး ေကာ္မတီ၊ အမွတ္ ၈၉ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အထက (၅) Quarantine Center သို႔ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လက္ရွိ Q ဝင္ေနသူမ်ား အဟာရျပည့္စြာ စားသုံးနိုင္ေရးအတြက္ ဆန္ (၅) အိတ္ကို အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄ ဦးမွ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမွတ္ (၉၈) ရပ္ကြက္ အတြင္းရွီလမ္းမ်ား အားလုံးကို နံက္ ၈ နာရီမွ စတင္၍ ၁၁ နာရီထိ ငပီငျခာက္ဇုံ (၁,၂,၃) အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကို ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ စတင္၍ ညေန ၄ နာရီခြဲထိ Covid-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးစီစဥ္ေပးမူ႔ျဖင့္ ပိုးသက္ေဆးျဖန္းျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ZawMinTun