ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ား သင္တန္းဖြင္႔

 

ဖားကန္႕ စက္တင္ဘာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညှင္းခ႐ိုင္ ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ စီမံဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ား သင္တန္းကို ယမန္ေန႕ နံနက္ပိုင္းက ဝါရာဇြပ္ေက်း႐ြာ၌ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးၫြႏွ္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ ကန္႕သတ္အင္အားျဖင္႔ ဖြင္႔လွစ္ရာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူ႕လြတွ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုင္းသိန္းထြန္းႏွင္႔ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လြတွ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးအင္ဖေရာင္းဂမ္တို႕က တာဝန္ယူ ရွင္းလင္းပို႕ခ် ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္(မိုးေကာင္း)