ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁ဝ၉ ဦးအား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁ဝ၉ ဦးအနက္ ဂုဏ္ျပဳေငြ ေပးအပ္ပြဲ ပထမေန႔အျဖစ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၅၅ ဦးကို အခ်ိန္ခြဲ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအးေအးျမင့္တို႔က ဂုဏ္ျပဳေငြ မ်ား အသီးသီးေပးအပ္ ခဲ့ၾကသည္။

က်န္ရွိသည့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဆက္လက္ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။