ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ႔ လွဴဒါန္း

 

ၿမိတ္ ၾသဂုတ္လ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ားထံ ဆန္ႏွင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးအပ္ျခင္းကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးမိုးျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုႀကီး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိပါတီဝင္မ်ားက ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲ ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း အစရွိသည္တို႔ကို ရပ္ကြက္တြင္းရွိ ရပ္ကြက္သူရပ္ ကြက္သားမ်ားထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္လင္း(ၿမိတ္)