မြမ္ဘိုင္းျမိဳ႕ပ်ံက်ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူထက္၀က္ေက်ာ္ Covid-19 ကူးစက္ခံေနရ

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မြမ္ဘိုင္းျမိဳ႕၏ ပ်ံက်ရပ္ကြက္ ၃ ခုတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ (covid-19) ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းသစ္တစ္ခုအရ သိရသည္။ တူညီသည့္ေနရာေဒသတြင္ ပ်ံက်ရပ္ကြက္မ်ားျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားတြင္မူ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကူးစက္မႈခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါရလဒ္မ်ားသည္ ယခု ဇူလိုင္လ အေစာပို္ငးတြင္ လူဦးေရသိပ္သည္းသည့္ ပ်ံက်ရပ္ကြက္ ၃ ခုရွိ လူဦးေရ ၇၀၀၀ ခန္႔အား က်ပန္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မြမ္းဘိုင္းျမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူဦးေရ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး ေသဆံုးသူဦးေရ ၆၁၈၇ ဦးရွိ သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းကို မြမ္ဘိုင္းျမိဳ႕၏ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ အစိုးရ အၾကံေပးအဖြဲ႔ Niti Aayog ႏွင့္ Tata အေျခခံသုေတသနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း (the Tata Institute of Fundamental Research) တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ Chembur၊ Matunga ႏွင့္ Dahisar ပံ်က်ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူဦးေရ၏ ၅၇ ရာခိုင္နႈန္းသည္ ကုိရုိနာနဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရသည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၎အေရအတြက္အရ ယင္းေနရာမ်ားသည္ အိႏၵိယတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈအျမင့္ဆံုးေနရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ မြမ္ဘိုင္းျမိဳ႕၏ အေရွ႔ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အလယ္ပိုင္းရွိ အဆိုပါ ပ်ံက်ရပ္ကြင္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၁.၅ သန္းခန္႔ ေနထိုင္သည္ဟု သိရသည္။  Ref: BBC News