ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘင္အစည္းအ႐ုံး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဆန္ဆီႏွင့္ၾကက္ဥမ်ား ေထာက္ပ့ံ ကူညီ

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ Co-vid-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ ကာလအတြင္း စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ သဘင္အစည္းအ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ ဆန္၊ ဆီႏွင့္ ၾကက္ဥမ်ား ေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေထာက္ပ့ံကူညီရာတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးလင္းေဇာ္မင္းက ဆန္၊ဆီႏွင့္ၾကက္ဥမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္သဘင္အစည္း အ႐ုံးဥကၠ႒ဦးေအာင္မင္းက လက္ခံ ရယူခဲ့သည္။ ေထာက္ပ့ံကူညီရာသို႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးလင္းေဇာ္မင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၫြန္႔ေသာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္သဘင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ သဘင္ အစည္း အ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သဘင္အစည္းအ႐ုံးအဖြ႕ဲဝင္ ၇၅ ဦး အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ဆန္ေလးျပည္၊ ဆီ ၅ဝ က်ပ္သားႏွင့္ ၾကက္ဥ ၁ဝ လုံးႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပ့ံကူညီႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုတ(မႏၲေလး)